Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till Byskeälvens FVO Västerbottensdelens nya hemsida Med den här nya hemsidan så har vi försökt att göra informationen mer lättillgänglig för våra besökare. Informationen har delats upp mellan sportfiskare, fiskevattenägare och sedan har vi lagt kallelser...

Eget moln

Tack vare molnets ankomst har vi nu en tjänst som gör att fiskevårdsområdets medlemmar kan komma åt material från Fiskevårdsområdet via internet. Där finns årsberättelser, protokoll och annan information till fiskerättsägare. Med denna tjänst kan du komma åt...

Enkät fiskevattensägare

Hur fiskar du? En liten undersökning om fiskevanor. Vi är tacksamma om du som fiskerättsägare vill besvara några frågor om dina fiskevanor. För att få ett så korrekt resultat som möjligt är alla svar viktiga, fyll i även om du inte fiskar. Fyll i en enkät per...

Allmänt om fiskerättsägare

Vad är fiskerättsägare? Den som äger rätt till fiske på enskilt fiskevatten är fiskerättsägare (det kallas även fiskevattensägare). I Sverige finns totalt cirka 300 000 fiskerättsägare. Fiskerätten kan vara delad och skiftad eller samfälld och oskiftad: Delad...

Ordförandens Dagbok

Ordförandens dagbok Dagbok – Byskeälvens Fiskevårdsområde Nedan följer en beskrivning av vad som hänt efter det att jag valts till ordförande vid den ordinarie fiskestämman i föreningen. Det är min dagbok och är min beskrivning av vad som hänt. Jag har försökt att...
Translate »