Fiskerättsbevis, årsfiskekort och gästkort 2023

Vid årsstämman 2022 togs beslut om att införa digitala fiskerättsbevis, årsfiskekort samt gästkort via iFiske. De befintliga reglerna gällande vem som har rätt till fiskerättsbevis, årsfiskekort samt gästkort har inte förändrats. Enligt fiskevårdsområdets stadgar...

Styrelsen 2023

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter: Ordförande: Peder Karlsson (vald av årsstämman) Vice ordförande: Ewa Brännström Sekreterare: Mikael Stenman Kassör: Ewa Brännström Ordinarie...
Translate »