Kallelse årsstämma 2022

Hej Fiskerättsägare! Härmed kallas Ni till ordinarie fiskestämma söndag den 20 mars 2022 kl. 14.00 på Broselsgården, Ringvägen 6 i Byske. Motion med förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringsförslaget finns att läsa på Own Cloud...

Stadgar

Stadgar för Byskeälvens Fiskevårdsområde: Stadgar Tidigare stadgar: Stadgar 2015 Stadgeändringar 2003 o 2005
Translate »