Hej Fiskerättsägare!

Härmed kallas Ni till ordinarie fiskestämma söndag den 20 mars 2022 kl. 14.00 på Broselsgården, Ringvägen 6 i Byske.

Motion med förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringsförslaget finns att läsa på Own Cloud senast 27 februari.

OBS! Om någon företräder en fastighet med flera delägare på årsmötet så krävs fullmakt från samtliga icke närvarande delägare för giltig rösträtt.

Mer information angående årsmötet är upplagt på Own Cloud på internet. Där finns motionerna och där kommer alla andra årsmöteshandlingar att läggas upp såsom dagordning, propositioner, mm

Önskar du få tillgång till årsmöteshandlingarna på annat sätt så kontakta styrelsen genom mail till info@byskealven.se.

Vi värnar om Byskeälvens fiskevårdsområde och uppmanar alla att delta på årsmötet.
Kom till stämman – Din röst behövs!

Med tanke på den pågående pandemin – har du förkylningssymptom – stanna hemma! Vi försöker hålla distans under årsstämman.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Translate »