Vid årsstämman 2022 togs beslut om att införa digitala fiskerättsbevis, årsfiskekort samt gästkort via iFiske.

De befintliga reglerna gällande vem som har rätt till fiskerättsbevis, årsfiskekort samt gästkort har inte förändrats. Enligt fiskevårdsområdets stadgar kan ett fiskerättsbevis utfärdas per medlemskap. Eventuella övriga delägare samt familjemedlemmar (medlemmens make/maka och därmed jämställd person samt hemmavarande barn) har rätt till årsfiskekort. För varje medlemskap kan även ett gästkort utfärdas.

För att få sitt fiskerättsbevis, årsfiskekort eller gästkort får man fylla i en ansökan som därefter granskas av styrelsens kortansvarige. Ansökan kan göras via ett formulär eller genom att man kontaktar styrelsen.

Kortet skapas via iFiske och kortet når rätt person via e-mail och/eller SMS. Om man vill kan man även få fiskekortet utskrivet på papper.

Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet. Fångstrapportering ska också göras på iFiske.

I och med årsstämmans beslut att införa digitala fiskekort även för medlemmar ska utlåning och aktivering av gästkort göras via iFiske (https://www.ifiske.se/). Det är den som innehar det digitala fiskerättsbeviset som kan göra detta (pga tekniska begränsningar). Det lånade fiskekortet blir då ett digitalt fiskekort utställt på den person som fiskerättsägaren anger. (Om man vill kan man givetvis även skriva ut gästkortet på papper.)

Gästkorten har en tid av vissa använts som ”långa lånekort” vilket inte var tanken när dessa kort infördes. Utlåningen kommer nu att kunna göras som dygnskort eller maximalt en vecka åt gången.

Notera att om ni är flera delägare så måste ni komma överens om vem som ska inneha det digitala fiskerättsbeviset eftersom det är denna person som kommer att kunna göra utlåningen via iFiske.

Formulär

Translate »