Tack vare molnets ankomst har vi nu en tjänst som gör att fiskevårdsområdets medlemmar kan komma åt material från Fiskevårdsområdet via internet. Där finns årsberättelser, protokoll och annan information till fiskerättsägare. Med denna tjänst kan du komma åt dokumenten varhelst och närhelst så länge du har en Internet-anslutning.

Här hittar du länken till Own Cloud: Inloggning

Användarid och lösenord hittar du i informationsutskicket du fått från Fiskevårdsområdet.

Translate »