Vad är fiskerättsägare?

Den som äger rätt till fiske på enskilt fiskevatten är fiskerättsägare (det kallas även fiskevattensägare). I Sverige finns totalt cirka 300 000 fiskerättsägare.

Fiskerätten kan vara delad och skiftad eller samfälld och oskiftad:
Delad fiskerätt innebär att en fastighet äger fisket inom ett definierat geografiskt område.
Vid samfällt fiske tillhör fiskerätten inom ett och samma område flera fastigheter. När Sveriges odlingsmarker och skogar skiftades förblev mycket av bysamfälligheternas fiske oskiftat. Stora samfällda fisken kan ha hundratals delägare, där var och en räknas som fiskevattenägare.

Alla insjöar, med undantag för vissa delar av Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, består av enskilt fiskevatten. Enskilt fiskevatten finns också längs kusterna ut till gränsen för allmänt fiskevatten.

För att underlätta förvaltningen av de ibland komplicerade ägarförhållandena kan fiskevattenägarna organisera sig i fiskevårdsområden. Lagen om fiskevårdsområden stiftades 1981. Sedan dess har det bildats över 2 000 fiskevårdsområden. Förutom en effektivare förvaltning och fiskevård har fiskevårdsområdena medfört att många fler fiskevatten idag har blivit upplåtna till allmänheten genom fiskekortsförsäljning.

 

Translate »