Årsstämman 2024 kommer att hållas söndag 17 mars kl 14.00 på Broselsgården, Ringvägen 6, i Byske.

Handlingar till årsmötet finns att läsa på Own Cloud senast 25 februari.

OBS! Om någon företräder en fastighet med flera delägare på årsmötet så krävs fullmakt från samtliga icke närvarande delägare för giltig rösträtt.

Translate »