Styrelsen har haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter:

Ordförande: Peder Karlsson (vald av årsstämman)
Vice ordförande: Ewa Brännström
Sekreterare: Mikael Stenman
Kassör: Ewa Brännström

Ordinarie ledamöter:
Ewa Brännström
Jan Lindberg
Magnus Marklund
Mats Öberg
Mattias Ladås
Matts Olofsson
Mikael Stenman
Wiveca Norlund

Suppleanter:
Anders Davidsson
Andreas Lundmark
Bertil Furberg
Kent-Olov Forsberg
Oscar Lundgren
Robert Mannelqvist
Ulla Brännström
Veronica Lundqvist

Translate »