Årsstämman 2023 kommer att hållas söndag 26 mars kl 13.00 på Broselsgården, Ringvägen 6, i Byske.

Proposition med förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringsförslaget finns att läsa på Own Cloud senast 4 mars.

OBS! Om någon företräder en fastighet med flera delägare på årsmötet så krävs fullmakt från samtliga icke närvarande delägare för giltig rösträtt.

Translate »