Du kommer väl ihåg att fiskeförbud gäller i Byskeälven och dess biflöden 1 september – 31 december. (Undantag för fiskerättsägare som har rätt att fiska efter öring 15 oktober – 31 december.)

 

Havs och Vattenmyndigheten (HaV) är den myndighet i Sverige som bestämmer vilka nationella bestämmelser som gäller fiske på det som kallas allmänna vatten, dvs fiske i havet längs kusten samt i Sveriges fem största sjöar. Utöver HaV:s bestämmelser kan även lokala regler gälla i gränsområdena där älvarna rinner ut i havet.

 

Här hittar du HaVs bestämmelser:

 

Tänk på att det alltid är ditt eget ansvar som fiskare att veta vilka regler som gäller där du ska fiska.
Translate »