Byskeälvens fiskevårdsområde följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll dig uppdaterad, information kan ändras snabbt.

Besök www.krisinformation.se för att läsa aktuell och bekräftad information från flera myndigheter.
Besök www.1177.se om du behöver råd om vård.

Det viktigaste du kan göra för att smida inte ska spridas:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om symtomen är lindriga.
  • Stanna hemma två dagar efter att du blivit symtomfri innan du går tillbaka till skola/arbete.
  • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i Covid-19.
  • Avstå från fester och andra sociala sammanhang.
  • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser.
  • Undvik onödiga resor.
Translate »