Fiskeförbud – Förbudsområden

Allt fiske är förbjudet året runt i området kring det fasta fisket i Fällforsen på bägge sidor av älven. Detta område sträcker sig 50 meter uppströms vattenintaget och 100 meter nedströms vattenutsläppet till det fasta fisket.

I Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud mellan den blå järnbron (bron in till samhället) och nerströms till hängbron av trä. Under juni månad är endast enkelkrok tillåten vid allt fiske på denna sträcka.

Translate »