Ordförandens Dagbok

Ordförandens dagbok Dagbok – Byskeälvens Fiskevårdsområde Nedan följer en beskrivning av vad som hänt efter det att jag valts till ordförande vid den ordinarie fiskestämman i föreningen. Det är min dagbok och är min beskrivning av vad som hänt. Jag har försökt att...

Vad är fisken värd? 

Här kan du läsa en undersökning om fiskets betydelse för näringslivet, vilken effekt fiskeåtgärder har haft och kan tänkas få för näringslivet: Pilotstudie Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt

Kräftskötselplan 

Det har under år 2013 och 2014 tagits fram en kräftskötselplan för Byskeälven (Västerbottensdelen). Denna plan, inklusive åtgärdsprogram 2015-2018, finns att läsa här: Kraftskotselplan_Byskealv

Om Byskeälven

Byskeälven rinner upp i Arvidsjaurs kommun, i det sjörika skogs- och myrlandet norr om Storavan och mynnar i Bottenviken vid Byske i Skellefteå kommun. Högsta kustlinjen (dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden) passeras ungefär vid Nyfors, en...

Translate »