Här finns protokollen från årsmöten

Protokoll årsmöten Protokoll årsmöte 2023 Handlingar till årsmöte 2023 Protokoll årsmöte 2022 Handlingar till årsmöte 2022 Protokoll årsmöte 2021 Handlingar årsmöte 2021 Protokoll årsmöte 2020 Handlingar årsmöte 2020 Protokoll årsmöte 2019 Handlingar årsmöte 2019...

Fiskerättsbevis, årsfiskekort och gästkort 2023

Vid årsstämman 2022 togs beslut om att införa digitala fiskerättsbevis, årsfiskekort samt gästkort via iFiske. De befintliga reglerna gällande vem som har rätt till fiskerättsbevis, årsfiskekort samt gästkort har inte förändrats. Enligt fiskevårdsområdets stadgar...

Styrelsen 2023

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter: Ordförande: Peder Karlsson (vald av årsstämman) Vice ordförande: Ewa Brännström Sekreterare: Mikael Stenman Kassör: Ewa Brännström Ordinarie...

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 kommer att hållas söndag 26 mars kl 13.00 på Broselsgården, Ringvägen 6, i Byske. Proposition med förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringsförslaget finns att läsa på Own Cloud senast 4 mars. OBS! Om någon...
Translate »