Fiskevårdsområdets regler bygger på de regelverk Havs- och vattenmyndigheten fastställer (FIFS) samt lagar beslutade av riksdagen. Detta regelverk innebär att enskilda fiskevårdsområden kan besluta om snävare regler men kan ej gå utöver dessa.

Vi i Byskeälvens FVO Västerbottensdelen beslutar våra fiskeregler på vår årliga årsstämma, den hölls 26 mars 2023 och årets regler fastslogs.

Byskeälven och även andra älvar i Västerbotten har redan sen tidigare snävare regelverk än FIFS:s ramar vad gäller lax- och öringsfiske, exempelvis begränsningar antalet avlivade fiskar per år, no-kill, samt andra tidsperioder. Ändringar i FIFS behöver alltså inte innebära ändringar i lokala regler.

Stämman beslutade att 2023 upplåts fisket till och med 31 augusti.

Translate »