SLU håller för närvarande på med ett forskningsprojekt där man undersöker hur havsvandrande lax och öring växer i Östersjön och hur många gånger de går upp för att leka i vattendragen. Nu vill SLU och Byskeälvens FVO gärna ha din hjälp – under 2022 och 2023 samlar man in fjällprover från öring och lax i älvar och åar. Vill du bidra till bättre kunskap om våra lax- och öringstammar?

Fjällprovtagning av öring och lax i Byskeälven
Från öring och lax kan man använda fjällprover för att uppskatta hur de har vuxit och hur gamla de är. Att ta ett fjällprov är väldigt lätt. Gör så här:

1. Skrapa loss en större mängd (kanske 20-30 stycken, inte så noga) fjäll från området mellan fettfenan och sidolinjen (se bilden).

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

2. ”Skrapa upp” de lösa fjällen med kniven så att du har dem liggande på knivsbladet. Det gör ingenting att det följer med lite slem.

3. Öppna fjällprovpåsen, stick ner kniven i fjällprovpåsen och nyp åt över påsen så att fjällen stannar kvar i påsen när du drar upp kniven. Stäng sedan påsen.

4. Skriv ner information på fjällprovpåsen om fisken; art, längd, vikt (om du vet den), vattendrag och fångstdatum. Om man vill kan man även lägga till namn på den som fångat fisken eller en kontaktperson – men det är frivilligt. Skriv gärna ner om det finns märken, skador eller sjukdomstecken också.

Har du ingen fjällprovpåse går det bra med ett kuvert eller hopvikt papper. Provet kan förvaras i rumstemperatur. Fjällprover är värdefullt för alla laxar och öringar men framförallt för stora sådana.

Har du möjlighet att spara fiskens huvud och mage i frys så är vi intresserade av dessa också.

Proverna kan ni lämna till någon i styrelsen. Vi kommer att skicka in dom till SLU efter säsongen.

Stort tack för hjälpen, din insats ger oss bättre kunskap om hur vi ska förvalta våra fiskbestånd!

Translate »