Styrelsen har haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter:

Ordförande: Peder Karlsson (vald av årsstämman)
Vice ordförande: Ewa Brännström
Sekreterare: Mikael Stenman
Kassör: Ewa Brännström

Ordinarie ledamöter:
Ewa Brännström
Lars Stenberg
Martin Lusth
Mats Boman
Mattias Ladås
Mikael Stenman
Sebastian Karlsson
Sören Vestin

Suppleanter:
Andreas Lundmark
Bertil Furberg
Jan Lindberg
Maria Grundström
Magnus Marklund
Matts Olofsson
Roger Öhlund
Sabine Pfeffer

Translate »