Fiskevårdsområdet har ett eget ”moln” där alla fiskerättsägare kan hitta mer detaljerad information om fiskevårdsområdet, underlag till årsstämmor samt protokoll.

Här hittar du Owncloud för fiskerättsägare: OwnCloud Byskeälven

Användarid och lösenord finns i inbjudan till årsstämman. Om du inte har kvar den kan du skicka ett mail till info@byskealven.se för att få uppgifterna.

 

Translate »