Årsstämma för Byskeälvens FVO planeras att hållas 20 mars i Broselsgården Byske. I nuläget vet vi inte vilka eventuella restriktioner som kommer att gälla i mars, så vi får avvakta och se hur pandemin utvecklas framöver.

Giltighetstiden på de fleråriga fiskekorten (”plastkorten”) är förlängd t.o.m. sista april 2022.

Translate »