Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en vitbok om den enskilda fiskerätten. Vitboken eller skriften som har titeln ”Den enskilda fiskerätten i Sverige – kunskaper och fakta” förklarar och belyser olika aspekter av den enskilda fiskerätten.

Bakgrunden till att man har tagit fram skriften är att kunskapen om fastigheternas enskilda fiskerätt har blivit alltmer utarmad både hos politiker och hos myndigheter som handlägger fiske- och vattenfrågor. Kunskapsbristen är även stor hos andra fiske- och miljöorganisationer och hos allmänheten. Genom skriften vill man försöka råda bot på den utbredda kunskapsbristen.

Vill du läsa skriften finns den här: Den enskilda fiskerätten i Sverige – kunskaper och fakta

Translate »