En uppmaning från Länsstyrelsen Västerbotten angående invasiva främmande arter i vatten och hur vi ska bete oss med dem:

Det är väldigt viktigt att om man får upp något främmande, som till exempel Svartmunnad smörbult eller Ullhandskrabban, att man inte slänger tillbaka dem i vattnet utan tar hand om dem.
Vi vill hemskt gärna också att man rapporterar in det man hittar till antingen invasivaarter.nu eller havochvatten.se/rappen.

Mer info: Affisch_akvatiska IAS i norr 2021

Translate »