Allemansrätten är något unikt för Sverige. Den ger en möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men det gäller att inte störa eller förstöra!

Det är exempelvis inte tillåtet att röja sly eller avverka träd på annans mark. Det är den som avverkar som är skyldig att ta reda på vem som äger marken (och träden) och fråga om lov, innan man avverkar. En olovlig avverkning kallas rättsligt för egenmäktigt förfarande. Fraktas dessutom virket bort från platsen rubriceras det som stöld.

Kom ihåg: visa hänsyn och varsamhet!

Translate »