Ordförande Peter Lundström har valt att avsluta sitt uppdrag som ordförande. Peder Karlsson, vice ordförande, axlar rollen som tillfällig ordförande fram till nästa årsstämma.

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter:

Ordförande: Peter Lundström (vald av årsstämman)
Vice ordförande: Peder Karlsson
Sekreterare: Stig Lundgren
Kassör: Ewa Brännström

Ordinarie ledamöter:
Anna-Maria Rautio
Ewa Brännström
Gunnar Öström
Magnus Marklund
Mats Boman
Peder Karlsson
Sebastian Karlsson
Sören Vestin

Suppleanter:
Anders Sundström
Annica Boman
Bertil Furberg
Lars G Carlsson
Maria Grundström
Mattias Ladås
Petter Johansson
Stig Lundgren

Translate »