Det finns numera ett småfiskekort som gäller för fiske riktat mot gädda, abborre och sik. Det område som småfiskekortet omfattar är Åselet, från inloppet i selet till utloppet i selet, från strand norra och södra sidan.

Priser: dygnskort 60 kr, årskort (kalenderår) 300 kr. Småfiskekort köper ni via Anders Davidsson, Margareta Davidsson och Mattias Ladås i Åselet.

Translate »