Årsstämman för Byskeälvens fiskevårdsområde kommer att hållas Byske den 22/3. Men vi önskar att ni inte kommer p.g.a. Covid -19.

Anledningen till att vi måste ha en årsstämma, trots pandemin, är att vi inte har några undantag i stadgarna. Av den anledningen är vi tvungna att hålla ett minimalt årsmöte med 8 förbestämda personer (mötesordförande, mötessekreterare, kassör, lekmannarevisorer, valberedning och två medlemmar). Anmäl ditt eventuella intresse att fysiskt delta på årsmötet till info@byskealven.se Två medlemmar utses av lekmannarevisorerna och bjuds därefter in till årsmötet.

Inga stadgeändringar, motioner eller propositioner kommer att avhandlas under årsmötet 2021. De beslut samt personval som gjordes på årsmötet 2019 samt 2020 förlängs ett år, att gälla fram till årsmötet 2022 respektive 2023. Samma gäller för 2020 års budget, motsvarande budget gäller även för år 2021. Den sittande styrelsen får därmed ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet 2022.

Kallelsen till årsstämman finns att läsa här: Kallelse Årsmöte 2021

Translate »