Information inför årsstämman 2021:

I nuläget är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsade till max 8 deltagare. En föreningsstämma är dock normalt en enskild sammankomst så bestämmelsen är inte direkt tillämplig på vår förenings årsstämma. Men den situation som råder just nu är extraordinär vilket innebär att regeringens beslut är överordnat föreningens stadgar så som att årsmötet ska utföras en viss tid.

På grund av rådande situation gällande spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 så har inte alla medlemmar möjlighet att delta vid årsstämman. För de som tillhör en riskgrupp kan det vara förenat med livsfara att bli smittad och alla har vi ett ansvar att se till att smittspridningen begränsas.

Med anledning av pandemin så beslutar föreningens styrelse enhälligt att hålla en minimerad årsfiskestämma 2021. Styrelsen anser att åtgärden är nödvändig.

Mer information har skickats via post till alla fiskerättsägare och finns även att läsa här: Utskick årsstämma 2021

Translate »