Förvaltningsrätten i Umeå har nu avslagit Sveaskogs och SCAs överklagan av Länsstyrelsens beslut angående bolagens ansökan om utträde ur fiskevårdsområdet alternativt upplösning av fiskevårdsområdet.

Mer information finns att läsa i Förvaltningsrättens dom: Umeå FR 663-19 Dom 2020-09-01

Translate »