Vattentemperaturen har nu sjunkit så äntligen kan vi öppna upp för fiske igen. Föreningen mäter älvstemperaturen på två olika zoner. När det är för varmt så kan älven behöva stängas som fiskevårdande åtgärd.

Tänk på att värna om lax- och öringsstammarna  och fiska inte efter dessa arter vid vattentemperatur från 18 grader och uppåt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: info@byskealven.se

 

The water temperature has now dropped so we can finally open up for fishing again. The fishery area measures the water temperature in two different zones. When it becomes too hot, the river may need to be closed.

Note: to protect the salmon and trout stocks, do not fish for these species at water temperatures from 18 degrees upwards.

If you have questions, please feel free to contact us at: info@byskealven.se

Translate »