Du har som fiskerättsägare fått fiskekort skickade till dig. Ett fiskerättsbevis för fastigheten, och ev årsfiskekort samt ett gästkort per fastighet och/eller medlemskap.

Observera att fiskekorten är en del av din fiskerätt. Det är en värdehandling!

Fiskerättsbevisen samt årsfiskekorten är personliga. Gästkortet är till för att du ska kunna ta med dig någon att fiska tillsammans med dig.

Gästkortet får inte överlåtas till någon permanent, den som tillfälligt lånar ditt kort får inte överlåta det till någon annan. Du får inte heller ta betalt för att någon nyttjar ditt/ert gästkort.

Vid tillsyn av gästkort vid älven, där fiskerättsägare inte är med, kan du bli kontaktad och du förväntas kunna uppge vem som nyttjar ditt kort.

Missbruk av gästkort drabbar inte bara dig som enskild ägare utan kan få konsekvenser för samtliga fiskerättsägare.

I händelse att du/ni säljer er fastighet så är du/ni ansvariga för att lämna in era kort till styrelsen. Du kan även skicka korten med post till:
Byskeälvens FVO
Box 43
934 24 Byske

Translate »