På grund av den extremt höga brandrisken som råder för närvarande har Räddningstjänsten beslutat om eldningsförbud i hela Skellefteå kommun. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark från och med 2020-06-25 kl 13:00.

Du får inte elda med fasta bränslen på en fast grillplats om den är belägen i skog och mark (det är dock tillåtet att elda med gas eller vätska för att laga mat på en sådan fast grillplats).

Förbudet gäller tillsvidare. Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Mer information hittar du här.

Translate »