Nu har styrelsen haft sitt konstituerande möte där de poster som inte valdes på årsmötet fördelades mellan styrelsens ledamöter:

Ordförande: Peter Lundström (vald av årsstämman)
Vice ordförande: Peder Karlsson
Sekreterare: Anna-Maria Rautio
Kassör: Ewa Brännström

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Öström
Magnus Marklund
Mats Boman
Sebastian Karlsson
Sören Vestin

Suppleanter:
Anders Sundström
Annica Boman
Bertil Furberg
Lars G Carlsson
Maria Grundström
Mattias Ladås
Petter Johansson
Stig Lundgren

Translate »