Vid kontakt med länsstyrelsen konstateras att årsmötet måste genomföras.

Styrelsen har haft möte om hantering av årsmötet under rådande situation pga. coronaviruset.

För att begränsa mötestiden har styrelsen tillsammans med motionärerna kommit överens om att dra tillbaka samtliga motioner och propositionen under punkt 18 i dagordningen samt under punkt 19 alla propositioner förutom a) harrfiske och d) årsfiskekort.

Vid årsmötet ber vi dig att:

  • Ta med ytterkläderna till din sittplats
  • Hålla 1,5 m avstånd till varandra
  • Hålla upp ev. fullmakt vid inskrivning.
  • Kom gärna i tid så att köer kan undvikas.
  • Ta ansvar för att stanna hemma i fall att du har förkylningssymtom.

Om du väljer att inte delta kan du nyttja rätten att anlita ombud som för din talan via fullmakt.

Medtag eget fika.

Translate »