Årsstämman kommer att hållas 21 mars 2020 kl. 13.00 på Broselsgården, Ringvägen 6 i Byske. Förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringarna finns att läsa på Own Cloud senast 7 mars.

Kallelsen finns att läsa här: Kallelse Årsstämma 2020

Translate »