Torsdag 4 oktober hölls en extra årsstämma.
Stämman valde Katarina Söderberg, EYAB, som ordinarie revisor. Som revisorssuppleanter valdes Nicklas Åström och Fredrik Lundgren, båda från EYAB. Som lekmannarevisor valdes Roger Öhlund, fiskerättsägare. Samtliga val är på 1 år, dvs till nästa ordinarie årsstämma.

Translate »