Vi arbetar för närvarande för fullt för att få fram vad som gäller. Följande avtal finns mellan SCA och kommunen gällande arrende: Avtal Fällfors

Problemet är tvådelat:
1. Vem sköter tillsynen?
Länsstyrelsens tolkning är att det fasta fisket utgör en verksamhet och att skrivning i stadgarna ämnar skydda rätten att bedriva denna verksamhet. Följden av denna tolkning blir att området ingår i fiskevårdsområdet men att FVOF ej kan inskränka arrendatorns rätt att bedriva verksamheten.

2. Vilka regler gäller, polisanmälan eller kontrollavgift?
Föreningen kommer att begära en komplettering från länsstyrelsen om vem som beslutar om förbud mot fiske i fällan samt om vi har möjlighet att besluta om kontrollavgift eller om det ska polisanmälas.

Translate »