Våren 2016 besökte representanter för Skellefteå kommun och ett antal lokala älvar River Dee i Skottland för att studera hur man där förvaltar en älv som genererar cirka 500 arbetstillfällen som följd av fisket. Frågan man ville besvara var: Vad kan vi dra lärdom av och vad kan och vill vi implementera i svenska vatten? Här kan du se en film som gjordes i samband med resan:

Translate »