Under 2018 fortsätter SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) att utreda och övervaka problematiken kring nystigen lax. Inga fynd har ännu rapporterats för Byskeälven, några från Torneälven och en del ströfynd i andra älvar.
Vi vill därför uppmana om att rapportera in alla fynd av sjuk, skadad eller död fisk till SVA via länk nedan, portalen ska även vara mobilvänlig. Dina rapporterade fynd bidrar till att skapa en nationell helhetsbild för hälsan på vildfisk!

Rapportera på https://rapporterafisk.sva.se Här finns också en ingång till kartan som visar var fynd redan har rapporterats.

Här går det även läsa lite om SVA:s arbete avseende vildfisk och även en direktlänk till rapportsidan.

Translate »