Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet för alla under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet.

Inom fiskevårdsområdet finns 5 invägningsställen. Dessa finns i Byske, Selet, Fällfors, Blankselet och Myrheden. Du kan även rapportera fångad fisk via fiskevårdsområdets hemsida, APP och genom e-post,
adressen är då: info@byskealven.se.

Du har numera möjlighet att vara anonym, dvs ditt namn visas inte på hemsidan men sparas för sammanställning av årets fångster.

Translate »