Det är Skellefteå kommun som ansvarar för fiskräknaren i Fällfors och de har fortfarande problem med denna. Det har varit problem med tekniken och man hoppas att den nu fungerar, men man har sett tendenser till att den inte räknar alla fiskar som passerar. Just nu övervakas räknaren för att bedöma om den funkar som den ska. När det är verifierat kan de förhoppningsvis få igång direktuppdateringen på webben. Om du undrar något angående detta – kontakta Skellefteå kommun. Mer information finns även på Fiske – Skellefteå kommun (facebook).

Translate »